Express Worldwide Shipping

Villkor

Den här sidan (tillsammans med de dokument som hänvisas till i den) berättar för dig vilka villkor som gäller vi levererar någon av produkterna som listas på vår webbplats www.flaneri.fi (“Sajten”) till dig.

Läs dessa villkor noggrant innan du beställer några produkter från webbplatsen.

Dessa villkor påverkar inte några av dina lagstadgade rättigheter. Det är dock viktigt att du bör förstå att genom att beställa någon av våra produkter från webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa Villkor. Du bör skriva ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

1. JURIDISK INFORMATION

www.flaneri.fi är en webbplats som ägs av Rodinia Oy, med huvudkontor på Tekniikantie 2, 02150 Esbo, Finland. moms nr FI28448608.

2. ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN

Utformningen av denna webbplats och all text, grafik, information, innehåll och annat material som visas på eller som kan laddas ner från vår sida är skyddade av upphovsrätt, varumärken och andra lagar och får inte användas förutom vad som är tillåtet i dessa villkor eller med föregående skriftligt tillstånd av ägaren till sådant material. Du får inte ändra informationen eller materialet som visas på eller det kan laddas ner från denna webbplats på vilket sätt som helst eller reproducera eller offentligt visa, framföra eller distribuera eller på annat sätt använda sådan information eller material för något offentligt eller kommersiellt syfte. All obehörig användning av sådan information eller sådant material kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, lagar om integritet och publicitet och andra lagar och förordningar.

a. upphovsrätt

Allt innehåll som finns på vår webbplats, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datasamlingar och programvara, tillhör Flâneri eller dess licensgivare och skyddas av EU och internationell upphovsrätt. lagar. Programvaran och sammanställningen av allt innehåll på denna webbplats är Flâneri eller dess licensgivares exklusiva egendom och skyddas av EU och internationella upphovsrättslagar.

b. Varumärken

Flâneri, www.flaneri.fi/se, och annan www.flaneri.fi-grafik, logotyper, sidhuvuden, knappikoner, skript och tjänstnamn är varumärken, registrerade varumärken eller klädsel som tillhör Flâneri i EU och/eller andra länder.

Flâneris varumärken och klädsel får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte är Flâneris, på något sätt som kan orsaka förvirring bland kunder, eller på något sätt som nedsätter eller misskrediterar Flâneri.

Alla andra varumärken som inte ägs av Flâneri som förekommer på vår webbplats är deras respektive ägares egendom, som kan eller inte är ansluten till, ansluten till eller sponsrad av Flâneri.

3. DIN STATUS

Genom att göra en beställning via webbplatsen garanterar du att du är lagligt kapabel att ingå bindande avtal.

4. HUR KONTRAKTET FORMAS MELLAN OSS

Ett juridiskt bindande avtal kommer att bildas mellan oss när

a. Du har bekräftat för oss att du vill fortsätta med köpet av en eller flera produkter, och

b. Vi har bekräftat för dig att vi kommer att sälja produkten/produkterna till dig och

c. Vi har fått betalning av priset och eventuella ytterligare pengar.

När din beställning har slutförts kommer du att få en bekräftelse på den/de beställda produkterna, det betalda priset, beräknat leveransdatum och ditt tilldelade ordernummer.

Om du vill ändra någon del av din beställning när den har godkänts och betalning har gjorts, måste du kontakta oss på något av följande sätt:

 • E-post: info@flaneri.fi
 • Telefon: +358 40 773 9192
 • Mail: Rodinia Oy, Tekniikantie 2, 02150 Esbo, Finland.

Vi kan avstå från att sälja någon produkt till dig av någon anledning. Vi är inte skyldiga att berätta orsaken till vårt beslut.

5. PRISER OCH TILLGÄNGLIGHET

När vi fortsätter med din beställning kommer du att få ett meddelande från oss om produkten du vill beställa inte längre är tillgänglig. Vi kan erbjuda dig möjligheten att köpa et produkt av minst motsvarande specifikation och värde, till den du har försökt beställa. Detta kommer inte att hända om produkten du försöker beställa är tillfälligt slut i lager.

Priserna kan ändras när som helst, men ändringar kommer inte att påverka beställningar för vilka vi redan har skickat en beställningsbekräftelse till dig.

Priserna är exklusive alla skatter (om de är utanför EU) och leveransavgifter. Slutkunden är den registrerade importören.

6. BETALNING

Flâneri använder den högsta säkerhetsnivån för betalningar som behandlas via denna butik. Flâneri kommer att säkerställa din säkerhet genom att kryptera anslutningen vid överföring av bankinformation på nätverket och genom att skydda dina ekonomiska data under hela beställnings- och betalningsprocessen.

Observera att om säkerhetsavdelningen misstänker bedrägeri har vi rätt att avbryta transaktion av säkerhetsskäl. I de flesta fall kommer du att meddelas om behörighets- eller bedrägeriproblem, omde inträffar innan du slutför utcheckningsprocessen.

Beställningar från Flâneri onlinebutik kan betalas med kreditkort eller betalkort. Dina kreditkortsuppgifter skickas endast säkert till våra betalningshanteringspartners och ses inte av Rodinia Oy.

7. LEVERANS

Vi kan endast leverera till de länder som visas i leveransadressen på kassasidan. Kontakt Flâneri för alternativa köpsätt för leverans till andra länder.

Ett beräknat leveransdatum för produkten kommer att ges till dig när du får din orderbekräftelse.

När det inte har varit möjligt att leverera produkten/produkterna på grund av något fel från vår sida, förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för ytterligare försök att leverera produkten/erna. Vi kommer att rådgöra med dig angående beloppet för eventuella ytterligare avgifter och kommer att inhämta ditt samtycke till sådana avgifter innan vi försöker ytterligare leverera produkten/produkterna.

8. AVBOKNING OCH RETURNERING

Du kan avbryta eller byta ut din beställning när som helst inom trettio (30) dagar efter leverans av produkten/produkterna. Vi kommer att återbetala hela kostnaden för produkten/produkterna eller motsvarande i butikskredit så länge varan är oanvänd, oanvänd, otvättad, oförändrad och med all förpackning, inklusive Flâneri-etiketten kvar. Vi accepterar inte returer och kommer inte att erbjuda återbetalningar för kaffe och te, parfymer, hygienprodukter och presentkort.

För ytterligare information om avbokning och/eller returer, se Flâneris återbetalningspolicy.

9. VÅRT ANSVAR

Vi garanterar dig att alla produkter som köps från oss via webbplatsen är av tillfredsställande kvalitet.

Vårt ansvar i samband med produkt(er) köpta via vår webbplats är strikt begränsat till inköpspriset för produkten/produkterna. Detta inkluderar eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar för:

a. Dödsfall eller skada orsakad av vår vårdslöshet;

b. Bedrägeri eller felaktig framställning;

c. Alla frågor där det skulle vara olagligt för oss att utesluta, eller försöka utesluta, vårt ansvar.

All information, innehåll, material, produkter och tjänster som ingår i eller på annat sätt görs tillgängliga för du via vår webbplats tillhandahålls av Flâneri på “i befintligt skick” och “i befintligt skick”, om inte annat anges skriftligen.

Flâneri lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, beträffande driften av vår webbplats eller information, innehåll, material, produkter eller tjänster som ingår på eller på annat sätt görs tillgängliga för dig via vår webbplats, om inte annat anges skriftligen du samtycker uttryckligen till att din användning av vår webbplats sker på egen risk.

Du gör dina inköp direkt från Flâneri och inte leverantören. Flâneri kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att uppfylla begränsade garantier som publicerats på vår webbplats vid tidpunkten för din beställningar hos Flâneri för produkt(er).

Du samtycker till att svara på alla frågor om produkt(er) och förfrågningar om produktstöd direkt från Flâneri. Detta inkluderar, utan begränsning, alla farhågor du kan ha om konditionen, kvaliteten eller säkerheten för någon produkt(er). vi försöker säkerställa att informationen på vår webbplats är fullständig, korrekt och aktuell.

Trots våra ansträngningar kan informationen på vår webbplats ibland vara felaktig, ofullständig eller inaktuell. vi gör inga utfästelser om fullständigheten, riktigheten eller riktigheten av någon information på vår webbplats. Till exempel kan produkter som ingår på vår webbplats vara otillgängliga, kan ha andra attribut än de som anges, eller kan faktiskt ha ett annat pris än det som anges på vår webbplats.

Dessutom kan vi göra ändringar i information om pris och tillgänglighet utan förvarning. Priset som visas på vår sida kan skilja sig från priset för samma vara som säljs som i butiksprodukt(er).

Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående meddelande, begränsa beställningskvantiteten på någon produkt eller tjänst och/eller att vägra service till någon kund. I händelse av att Flâneri utövar sin rätt att begränsa beställningskvantiteten på någon produkt eller tjänst och/eller vägra tjänst, kommer du att ges möjlighet att annullera din beställning eller få en återbetalning för eventuella betalningsavgifter som gjorts minus värdet av någon produkt( s) mottagits på samma sätt som den ursprungliga betalningsavgiften.

Vi kan också kräva verifiering av information innan godkännande och/eller leverans av en beställning.

Oavsett ovanstående avsäger sig Flâneri i den utsträckning som lagen tillåter alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, relaterade till lämplighet, kvalitet eller säkerhet för produkter, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för en viss ändamål. du samtycker till att Flâneri och dess dotterbolag och dotterbolag (och var och en av deras respektive tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, entreprenörer och representanter) inte ska vara ansvariga gentemot dig för några skador av något slag som uppstår från användningen av produkten/produkterna du köper. .

Ansvar är specifikt uteslutet för direkta, indirekta, följdskador, särskilda, tillfälliga och straffskador, även om du har informerat Flâneri om möjligheten till sådana skador.

10. FORCE MAJEURE HÄNDELSER

Vi kommer inte att vara ansvariga eller ansvariga för eventuella underlåtenhet att utföra, eller försening i utförandet av, någon av våra förpliktelser enligt ett kontrakt som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll (“Force Majeure Händelse”).

En Force Majeure-händelse inkluderar alla handlingar, händelser, uteblivna händelser, utelämnanden eller olyckor utöver vår rimlig kontroll och inkluderar särskilt (utan begränsning) följande:

a. Strejker, lockouter eller andra stridsåtgärder

b. Civilt uppror, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (oavsett om krig förklarats eller inte) eller hot eller förberedelse för krig.

c. Brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, sättningar, epidemi eller annan naturkatastrof

d. Omöjlighet att använda järnvägar, sjöfart, flygplan, motortransporter eller andra offentliga eller
privat transport

e. Omöjlighet att använda offentliga eller privata telekommunikationsnät

f. En regerings handlingar, dekret, lagstiftning, förordningar eller restriktioner.

Vår prestation enligt något kontrakt anses vara avstängd under den period som Force Majeure-händelsen fortsätter, och vi kommer att ha en förlängning av tiden för prestation under den perioden. Vi kommer att använda våra rimliga ansträngningar för att avsluta Force Majeure-händelsen eller hitta en lösning genom vilken våra förpliktelser enligt avtalet kan fullgöras trots Force Majeure-händelsen.

11. HELA AVTALET

Dessa villkor och alla dokument som uttryckligen hänvisas till i dem representerar hela avtalet mellan oss i förhållande till föremålet för något kontrakt och ersätter alla tidigare avtal, överenskommelser eller arrangemang mellan oss, vare sig de är muntliga eller skriftliga. Vi erkänner var och en att ingen av oss har förlitat sig på någon representation, åtagande eller löfte som den andra har gett eller antydt från något som sagts eller skrivits i förhandlingar mellan oss före ett sådant avtal, förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor. och villkor.

Ingen av oss ska ha någon gottgörelse med avseende på något osanna uttalande som gjorts av den andre, vare sig det är muntligt eller skriftligt, före datumet för något avtal (såvida inte ett sådant osant uttalande gjordes på bedrägligt sätt) och den andra partens enda gottgörelse ska vara för brott kontrakt enligt dessa villkor.

12. VÅRA RÄTTIGHETER ATT VARIERA DESSA VILLKOR OCH VILLKOR

Vi har rätt att revidera och ändra dessa villkor från tid till annan.

Du kommer att omfattas av policyer och villkor som är i kraft när du beställer produkt(er) från oss, såvida inte några ändringar av dessa policyer eller dessa villkor måste göras av lag eller statlig myndighet (i vilket fall det kommer att gälla för beställningar som du tidigare gjort), eller om vi meddelar dig om ändringen av dessa policyer eller dessa villkor innan vi skickar dig orderbekräftelse (i vilket fall vi har rätt att anta att du har accepterat ändringen av villkoren, om du inte meddelar oss om motsatsen inom sju arbetsdagar efter mottagandet av dig av produkten/produkterna).

0
  0
  Din kundvagn
  Din vagn är tomÅtergå till butiken

  Prenumerera på Flâneri-nyhetsbrevet för uppdateringar om nyanlända, ledare och rekommendationer.